კონფიდენციალურობა

წარმოგიდგენთ INTERMILANO.GE-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამ გვერდზე თქვენ საშუალება გაქვთ გაეცნოთ, თუ რა ინფორმაციას აგროვებს ჩვენი ვებგვერდი მომხმარებლებზე, როგორ იყენებს მას და როგორ იცავს პერსონალურ მონაცემებს, რომლითაც მომხმარებლების იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი.

კონფიდენციალური პოლიტიკა

INTERMILANO.GE პატივს სცემს თქვენს უფლებას, იყოთ ინფორმირებულები შეგროვებასა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომლებიც უკავშირდება თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. მონაცემების გამოყენებისას, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ახდენს თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას, გამოიყენება აუცილებლობის პრინციპი. მაშასადამე, თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება დაცული იქნება გონივრულ მინიმუმამდე და ამ მონაცემების გამოყენება არ უნდა აღემატებოდეს იმ მიზნებს, რომლისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება ან/და დამუშავება.

მონაცემების შეგროვება და უსაფრთხოების ზომები

ქუქი – არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში, პლანშეტსა თუ მობილურ ტელეფონში. ამ ფაილებში შენახული ინფორმაცია არაა ზიანის მომტანი არც მოწყობილობისთვის და არც თქვენი უსაფრთხოებისთვის. გამოიყენება ვებ-ფუნქციების გააუმჯობესისათვის, სტატისტიკისთვის და ა.შ

მკაცრად მიზანშეწონილია, რომ თქვენი კომპიუტერი უზრუნველყოფილი იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის მოწყობილობებით, რომლებიც დაიცავს ქსელის მონაცემთა გადაცემას/მიღებას (როგორიცაა ანტივირუსული სისტემა) და რომ, თქვენი ინტერნეტ მომსახურების მომწოდებელი მიიღებს შესაბამის ზომებს ქსელის მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოებისათვის.

თუ თქვენ არ გნებავთ, რომ თქვენმა ბრაუზერმა თანხმობა განაცხადოს Cookies-ზე, თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ Cookies მიღების ოფცია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან.

მონაცემების შენახვა და გამოყენება

  • ვებ-გვერდის მომხმარებელთა მონაცემი გროვდება და ინახება ბრაუზერში  ე.წ. ლოგების სახით.
  • მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის;
  • ვებ-გვერდის მიერ დამუშავებული არცერთი მონაცემი არ გადაეცემა მესამე მხარეს;

ჩვენი ვებგვერდის ნებისმიერი სახით გამოყენება ნიშნავს, რომ თქვენ წაკითხული გაქვთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ეთანხმებით მას.

ადმინისტრაცია