რეკლამა

საიტზე რეკლამის განთავსება:

  • მინიმალური რეკლამირების ვადაა 1 თვე.
  • თანხის გადახდა ხდება წინასწარ.
  • საფასურის გარეშე არ ხდება რეკლამირება.
  • ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვით.
  • რეკლამირებასთან დაკავშირებით მოგვწერეთ info@intermilano.ge ან სოციალურ ქსელში.